Uudised

Mis tegelikult läheb klientidele korda?

 

Mis läheb klientidele korda? Milliseid printsiipe võiks kasutada klienditeeninduse strateegias?

Kogu klienditeenindus on ülesse ehitatud emotsioonidele, kuid siiski joonistub välja 3 suuremat “päästikut”, mis kõnetavad klienti peamiselt. Sidudes need kolm ideed oma igapäevasesse klienditeenindusse, tõstate klienditeeninduse taset ning võidate juurde lojaalseid kliente.

 

 

#1 Isiklik lähenemine

Definitsioon sellele oleks “igale kliendile suunatud tegevus, mille eesmärk on muuta midagi personaalsemaks”. See on hetk, kui klient tunneb ennast unikaalse ning väärtustatuna.

Variante selle hetke loomiseks on hulganisti. See võib olla tervitamine nimepidi, sünnipäeva- või jõulukaardi saatmine. Aga kes ei sooviks saada restoranis, pärast soolase toidu söömist, ootamatult ka magustoitu? Ilmselt läheksite te sinna tagasi ka järgmine kord või soovitaksite seda restorani oma sõbrale?

Kõige väiksem ning armsam isiklik lähenemine võib muuta kardinaalselt arvamust ning tunnet Teie ettevõttest. See on väärt kaalumist ning mõtlemist, et mis on Teie võimalused suurendada isiklikku lähenemist.

 

#2 Vastastikune suhtlus

Muutudes inimesele ihaldusväärskes ning tahetuks näiteks läbi isikliku lähenemise, tekib paratamatult inimestel tahe midagi ka vastu anda. Juba Aristoteles tegeles selle uurimisega ning lõppjäreldus on ühtne – Kui keegi annab või teeb Sulle midagi positiivset, siis inimese aju automaatselt soovib ka teenet vastu teha.

Eristatakse kahte sorti vastastikku suhtlust – reklaamitud ning üllatuslikku. Reklaamitud suhtluse puhul luuakse kliendikogemus, jutt, mille põhjal inimesel tekib “vau” efekt. Küll aga üllatuslik on hoopis huvitavam. Üllatusliku suhtluse puhul on kõige parem näide Apple. Kindlasti olete ise, või näinud mõnd tuttavat, avamas oma värskelt ostetud „õuna toodet“? Puhtalt selle karbi avamise kogemus, kuidas see on pakitud ning esitletud, tekitab tahtmist kellelegi sellest rääkida. Ja klient on võidetud.

 

#3 VIP staatus

On väheseid asju, mis on ettevõttele väärtuslikumad, kui lojaalsed kliendid. Peale selle, et nad jätavad hulganisti väärtusi ettevõttesse, on sellel ka teine aspekt. Uuringute järgi on kuni 75% lojaalsetest klientidest räägib ettevõttest ka oma tuttavatele ja see on juba puhas maine tõus.

Paku lojaalsetele klientidele midagi uudset – uute toodete eelisostuõigust, pea neid meeles, saada kaarte. Mida rohkem tunneb klient end vajalikuna ettevõttele ning mida rohkem teda hoida ja tõsta VIP staatusesse, seda parem enesetunne on kliendil.

 

Ehk siis:

#1 Isiklik lähenemine – looge meeldejääv hetk ning moodustage sellest personaalne lähenemine.

#2 Vastastikune suhtlus – Sotsiaalse tausta teadmine annab võimaluse luua kliendiga vastastikune suhtlus. Ettevõtte väärtustab klienti, klient väärtustab ettevõtet.

#3 VIP status – Inimesed on valmis kulutama rohkem, kui luua neile tunne, et nad on ettevõttele vajalikud ning ettevõtte väärtustab neid kui klienti.