Mis on NLP?

Mis on NLP?

NLP (neurolingvistiline programmeerimine) on rakenduspsühholoogia haru, mille põhifookuses on konstruktiivse mõtlemise kujundamine. NLP populaarsus kasvab jõudsasti, kuna vastavate tehnikate õppimine ning kasutama hakkamine annab inimestele ootusi ületavaid tulemusi ning muutuvad mõtlemise ja käitumise mustrid. See tähendab ka muutusi elukvaliteedis.

NLP kohta puudub üks ja kindel definitsioon. Lahtikirjutatult tähendab NLP:

N N – „neuro“ viitab sellele, mis toimub meie meeltes,
L L –„lingvistiline“ viitab keelele ja sellele, kuidas me seda kasutame,
P P – „programmeerimine“ käsitleb püsivaid käitumismalle, mis me ära õpime ja seejärel kordame.

Lähtuvalt oma mõtlemisest (neuro) kõik inimesed räägivad (lingvistika) ning seeläbi panevad iseendale ning teistele programme peale ehk mõjutavad. NLP aitab mõista, kuidas me mõtleme, tunneme ja käitume. Samuti aitab NLP meie toimimismustreid muuta, kui me senistega rahul ei ole.

Kuigi NLP on algselt välja kasvanud teraapiast, kasutatakse seda tänasel päeval valdavalt äris, kuna tegu on inimeste mõjutamise kunstiga. Seda on vaja igapäevaselt vallata juhtimises, müügis, teeninduses, enesejuhtimises ja mitmes teises valdkonnas. Tänu oma mudelite universaalsusele saabki NLP-d kõigis nendes valdkondades efektiivselt kasutada.

Millised on NLP eelised võrreldes teiste meetoditega?

  • NLP on kaasaegne s.t. vastab tänapäeva inimese tempole – soovile omandada uut oskust kiirelt ja kvaliteetselt.
  • NLP on tehnoloogiline s.t. uued oskused on kohandatud erinevatele inimestele ja sobivad väga erinevate spetsiifikaga erialade inimestele.
  • NLP põhiküsimus ei ole miks, vaid kuidas. Seega see sobib inimestele, kes ei soovi „kaevuda” probleemi tekkimise põhjustesse ja tagamaadesse vaid kes otsivad sellele lahendust.
  • NLP aitab omandada uut käitumist, mõtlemist selle ületamiseks – seega suurendab valikuvõimalusi erinevates olukordades.