Katrin Sõlg

Kliendisuhete juht

Tere, olen Katrin!

 

Tunnen siirast rõõmu, et olen liitunud Aeternumi särava meeskonnaga. Minu ülesanneteks on luua ja arendada ning hoida kliendisuhteid. Olen nõu ja jõuga abiks neile, kes soovivad organisatsioonis arendada ja koolitada oma meeskonda. Aitan koostada põnevaid, innustavaid ning terviklikke koolitusprojekte.

Teenindussektoris olen tegutsenud alates 1994. aastast (kohvik-restoranis, jaemüügis, lühemat aega kinnisvaras ja hea hulk aastaid telekommunikatsioonis). Samuti oman eelnevat kogemust koolitusvaldkonnas. Konsultandi ametikoht on mulle andnud erinevaid võimalusi ja innustanud mind tulemuslikult töötama. Olen mitmetel aastatel olnud aasta müügivõistluse tabelis TOP 3 hulgas. Sean endale alati nii lühiajalised kui ka pikaajalised eesmärgid, et saada soovitud tulemus.

Lõpetasin Mainori Kõrgkooli rakenduspsühholoogia (ettevõtluse ja ärialaste) alusainete baasil, valides hiljem spetsialiseerumiseks teenindusjuhtimise. Bakalaureuse kraadi kaitstes analüüsisin kas ja kuivõrd töötajate väärtused ühtivad organisatsiooni väärtustega.

Minu enda ,,kiiks“ (kui nii võib öelda) on, et minu isiklikud uskumused ja väärtushinnangud siiski peavad ettevõtte väärtustega ühtima. Sellepärast olengi ma just Aeternumis. Oma tööalaste tegemiste toetamiseks olen end täiendanud ka rohkete müügipsühholoogia, läbirääkimisoskuste, suhtlemis-, juhtimis- ja teeninduskoolituste läbimisega.

Mind köidab inimestega suhtlemine, aktiivne koostöösuhete arendamine ning juhtimine. Sõprade ja kolleegide sõnul iseloomustab mind kõige paremini sihikindlus, optimistlik maailmakäsitlus, teatud innovaatilisus ning soov teha teistega koos asju, mis viivad meid elus edasi.

Õppima õpetamine on tõsine väljakutse nii mulle endale kui ka Sulle, hea koolitushuviline. Julgen täie kindlusega soovitada meie koolitajaid-konsultante, kellel on pikaajalised praktilised kogemused ja kes on oma valdkonna professionaalid. Võta minuga ühendust ja saa positiivne kogemus – miks mitte kohe?!