Kati Tikenberg

Konsultant-koolitaja, juhatuse liige

Tere, mina olen Kati!

 

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala ning Akadeemias Nord magistriõppes psühholoogia eriala. Töötamaks sisekoolitaja/konsultandina olen omandanud lisaks just selle eriala kõrgharidusele suures mahus praktilisi psühholoogilisi täiendkoolitusi.

Olen läbinud NLP (neurolingvistiline programmeerimine)-master practitioneri väljaõppe ja sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse.  Olen töötanud koolitaja-konsultandina tänaseks kümme aastat. Enne koolitajana tegevuse alustamist olen olnud tegev erasektoris koolitusprojektijuhi ametikohal ning tegelenud erinevate rahvusvaheliste koolitusprojektidega. Olen olnud ka toitlustusettevõtte asutaja ja juht ning kanda kinnitanud ka konverentside korraldamisel ja juhtimisel.

Sageli tuuakse välja minu oskust ka keerukas materjal sellisel viisil üles ehitada, et see on vajadusel ka kogenematutele koolitatavatele kergelt omandatav ning arusaadav. Seega oskan hästi leida sobiva suhtlemistasandi väga erinevate gruppidega – nii kogenud juhtide kui ka esmatasandi teenindajatega. Ise olen väga põhjalik koolitusprogrammide ettevalmistuse ja järeltöö osas ning hea organiseerimisvõimega – kolleegide ja tuttavate sõnul on kadestamisväärne minu oskus kõik tegevused mahutada vajaliku aja sisse ning teha seda kõike seejuures suurepärase kvaliteediga.

Mulle meeldib väga teha algust uute projektidega, uued ideed „käivitavad” ja annavad mulle palju lisaenergiat. Olen olnud üks mentorite arenguprogrammi väljatöötajatest ning osalenud mitmetes pikaajalistes juhtimisalastes koolitus- ning supervisiooniprotsessides. Olen viinud läbi ka koolitusele eelnevaid intervjuusid ja välja töötanud e-koolituste programme.

Üks viimase aja huvitavamaid projekte, mis on andnud mulle mitmekülgset ja teistsugust vaadet juhtimisele, on olnud osalemine Noored Kooli programmis ning seeläbi töötamine õpetajana kaks aastat koolis (õpetasin 7.-9. klassi õpilastele eesti keelt ja kirjandust). Usun, et seesugust kogemust oleks vaja kõikidele organisatsiooni tippjuhtidele, kuna see avab täiest teistsuguse perspektiivi liidriks olekule ning inimeste juhtimisele.

Koolituste läbiviimisel pean väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada teatud muutusi enda tööelus, enese sisemises häälestuses ning kokkuvõttes aitab see kaasa organisatsiooni terviklikule arengule.Samuti on minu jaoks oluline näidata inimestele organisatsiooni süsteemsust, kuidas üks valdkond on teisega seotud ja mille kaudu eelkõige jõuda soovitud muutuste saavutamiseni. Sõbrad iseloomustavad mind alatise positiivse ja särava olekuga.