Karneliia Caramella Press

Konsultant-koolitaja, juhatuse liige


Tere, mina olen Karneliia!

 

Hulk aastaid tagasi otsustasid minu vanemad, kui olid mind esimest korda näinud, luua uus nimi. Nii saigi minu nimeks Karneliia. Olen järginud traditsioonilist haridusteed – põhikool, keskkool, kutseharidus ja ülikool. Viimane neist oli Tallinna Ülikool.

Minu tööalane karjäär algas 1995 aastal. Enne Aeternumi loomist töötasin pikalt avalikus sektoris koolitusjuhi ning sisekoolitajana. Seejärel 6,5 aastat koolitusfirmas Meta-Profit OÜ sisekoolitajana ja Klaasiteeninduse AS-s personalijuhina.

Töötades sisekoolitaja/konsultandina olen omandanud suures mahus psühholoogilisi täiendkoolitusi. Nende hulgas mitmeaastase täiendõppe tulemusel saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine)-master practitioneri taseme. Seega oman rikkalikku praktilist töökogemust nii koolitusvajaduse hindamisel, koolituste ettevalmistamisel, läbiviimisel, kui ka igapäevatöös personalijuhina.

Hindan kõrgelt oskust saavutada oma pühendumuse ja huumorimeelega kiiresti usalduslik kontakt koolitusgrupiga. Leian, et see aitab inimestel tunda end koolitusel vabamalt, rääkida teemade arutamisel kaasa, julgustab harjutusi läbi tegema ja selle kaudu suureneb koolituse efektiivsus. Ma hindan kõrgelt tööst saadavat rahulolu ning tahan õpetada selle mõistmist ning selles suunas liikumist ka kõigile huvitatutele.

Pean oluliseks koolitusel teooria ja praktika vahelduvust ning lülitan koolitusse sageli ka aktiviseerivaid mängulisi elemente, et hoida kõrgel osalejate energiat ja pakkuda vaheldusrikast tegevust. Samuti pean väga tähtsaks analüüsi – leian, et sellest algab teekond rahulolu suunas.

Mind tundvad inimesed on öelnud, et olen oma tegemistes põhjalik ning täpne ja pühendan alati koolituste ettevalmistusele ning järeltööle palju tähelepanu. Ma tahan olla oma tegemistes korrektne, samal ajal säilitada soojust, tolerantsust ja südamlikkust ümbritsevate inimeste suhtes. Põhjus on lihtne – ma hoolin Teist!