Uudised

Liidrite arenguprogramm

Juhtimine on kunst, mis ühest küljest omab kindlaid mängureegleid ja teisest jätab palju vabadust ja mänguruumi. Milline on ideaalne juht 21.sajandil? Palju on kirjutatud ja räägitud sellest, et 21. sajandi juht on liider. Liidri definitsioone on väga palju erinevaid, kuid meie jaoks on liider eelkõige inimene, kes omab visiooni ning tervikpilti, kes pakatab kirest tegutseda, kellel on julgus astuda välja oma tavapärastest mõtte- ja tegutsemisraamidest ning mis peamine, kes iseenda eeskujuga innustab ja motiveerib ka oma töötajaid tegutsema. Käesolev liidrite arenguprogramm annab tervikpildi teemadest, mida läheb vaja ühele kaasaegsele juhile, eelkõige on see suunatud juhile, kes vähemal või suuremal määral puutub kokku inimeste juhtimisega. Arenguprogramm koosneb kuuest moodulist ning see on üles ehitatud viisil, mis võimaldab kõiki mooduleid ka eraldi võtta, see tähendab, et järgmise mooduli eelduseks ei ole eelmise läbimine.

Sihtgrupp

Keskastme juhid/liidrid, esmatasandi juhid/liidrid, ettevõtjad, spetsialistist juhiks/liidriks edutatud inimesed, projektijuhid, kõik inimeste juhtimisega tegelevad inimesed.

Koolitus on kombineeritud erinevatest täiskasvanu õppe meetoditest: teoreetiline teemakäsitlus, harjutused minigruppides, grupiarutelud, ajurünnakud, juhtumianalüüs, eneseanalüüs jne. Teoreetiline osa on üles ehitatud lähtuvalt NLP-st (neurolingvistilisest programmeerimisest), mis on üks psühholoogia rakendusharu, mis vaatab inimeste mõtlemist, kõnelemist ning iseenda ja teiste mõjutamist läbi iseenda mõttemustrite ja keelelise eneseväljenduse muutmise. Tegu on kiireid tulemusi andva meetodiga, mille põhiküsimuseks on, kuidas edasi? NLP õpetab erinevaid mudeleid, kuidas olla senisest edukam tööturul, iseenda juhtimises, teistega suhtlemisel jne.

KOOLITUSE TOIMUMISE AEG JA KOHT:

Koolituspäevade ajakava

9.45-10.00 kogunemine ja hommikukohv
10.00-11.30 koolituse I sessioon
11.30-11.45 kohvipaus
11.45-13.00 koolituse II sessioon
13.00-14.00 lõuna
14.00-15.30 koolituse III sessioon
15.30-15.45 kohvipaus
15.45-17.00 koolituse IV sessioon ja koolituspäeva kokkuvõte
Koolitused toimuvad Hotell Euroopa, Paadi 5 Tallinn

KOOLITUSE HIND:

Ühe mooduli hind alates 360€ (hinnale lisandub KM 20%)
Koolituse hind sisaldab: mooduli läbiviimist 2 professionaalse koolitaja eestvedamisel (koolitajate kohta saad lugeda siit), õppematerjale, tunnistust, lõunasööki ja kohvipause.

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ on Eesti Töötukassa kinnitatud koolituskaardi partner.