Liidrite arenguprogramm V moodul

Liidrite arenguprogramm

V moodul: SUHTLEMINE JA TAGASISIDESTAMINE

Koolituse eesmärgid:
  • Osaleja teab pingevaba suhtlemise põhitõdesid ning oskab neid rakendada, et ennetada konflikte.
  • Osaleja teab, kuidas tema mõttemustrid mõjutavad suhtlussituatsiooni õnnestumist ning oskab piiravaid mõttemustreid toetavamaks keerata.
  • Osaleja oskab käituda pingelises suhtlussituatsioonis ning kasutada peegeldamise, nõustumise tehnikaid ning “mina”-sõnumeid.
  • Osaleja teab, millised on tema enda konfliktikäitumise strateegiad ning on neid analüüsides teinud järeldusi iseenda käitumise jaoks.
  • Osaleja oskab lahendada konflikte.
  • Osaleja oskab vahendada liidrina konflikte.
  • Osaleja oskab anda nii kriitilist kui ka positiivset tagasisidet konstruktiivsel viisil ning saab aru selle olulisusest.

Teemad:

Konflikti ennetamine ehk pingevaba suhtlemise kunst liidrina

Minu eelhäälestus suhtlemissituatsioonis, kuidas mõttemustrid mõjutavad minu õnnestumist suhtlemissituatsioonis. Iseenda piiravate mõttemustrite avastamine ja toetavaks keeramine. Avatud ja suletud eesmärgid suhtlemisel. Suhtlemistasandid ja nende valik erinevates olukordades (võim ning selle kasutamine). Suhtlemise baasskeem ja kaitsereaktsioonide tekkimine suhtlemisprotsessi sisu või vormi sobimatuse korral. Millised psühholoogilised seaduspärasused käivituvad inimesel infopuuduse olukorras. Kaitsereaktsioonid ja nende väljendumine inimese käitumises (inimene ärritub, seletab, õigustab end, ründab, jne). Kuidas peab liider pingesituatsioonis käituma? Nõustaja tehnikad: peegeldamistehnika ja nõustumise tehnika kui liidri abivahend.

Tagasiside andmine

Tagasiside andmise olulisus. Erinevad võimalused ja tehnikad nii positiivse kui ka negatiivse tagasiside andmiseks. Kriitiliste teemade sõnastamise ja edastamise oskused konfliktide ennetamiseks. “Mina”-sõnumid ja “Hamburgeri”-tehnika.

Konflikt ja konfliktsed mustrid meeskonnas

Avatud ja suletud teemad meeskonnas, nende mõju tervele meeskonnakultuurile. Konfliktsed omadused inimes(t)el ja konfliktikäitumise tüübid (plahvataja-koguja, jt). Konfliktikäitumisviiside miinused ja plussid. Konfliktikäitumise test ja eneseanalüüs. Konflikti lahendamise ja vahendamise võtted.

2-päevase mooduli hind 482€ (hinnale lisandub KM 20%)

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

<< tagasi koolitusprogrammi avalehele