Liidrite arenguprogramm IV moodul

Liidrite arenguprogramm

IV moodul: LIIDRI FUNKTSIOONID JA AJAPLANEERIMINE

Koolituse eesmärgid:
  • Osaleja oskab analüüsida iseenda funktsioone liidrina ning neid optimeerida, et muuta efektiivsemaks enda ajakasutus.
  • Osaleja omab ülevaadet enda tööaja kasutamisest ning on avastanud enda tööaja jaotumise struktuuri.
  • Osaleja oskab kasutada erinevaid tehnikaid ja võtteid efektiivsemaks aja planeerimiseks.

Teemad:

Liidriks olemise põhifunktsioonid

Põhifunktsioonid, mida iga liider peab oma töö käigus täitma (kommunikeerimine, planeerimine, organiseerimine, kontrollimine, delegeerimine, eestvedamine, jt). Tugevad funktsioonid ning tähelepanu vajavad funktsioonid. Liidri funktsioonide efektiivsuse hindamine. Funktsioonide optimeerimise mudel kui praktiline abivahend. Funktsionaalne nõrkus, sellest tulenevad tüüpilised juhtimisvead ning võimalikud lahendused.

Liidri ajaplaneerimise tööriistad

Spetsialisti vs liidri ajakasutus. Aja struktuur ja tasakaal erinevates eluvaldkondades. Kas minu tööajaplaneerimine on efektiivne? – mida ja kuidas muuta? Tööülesanded ja rahulolu. Iseenda “tulekahjude”, “ajaraiskajate” ja “segajate” avastamine ning nendega tegelemine. Erinevad nipid ja “retseptid” enda aja paremaks planeerimiseks (näiteks “kolme minuti reegel”, “lumepalli sulatamine”, “prioriteetide seadmine” jne).

Kodutöö:

Kõik koolitusel osalejad kaardistavad enne koolitust 7 päeva jooksul enda tööaja kasutust 15 minutilise täpsusega ning saadavad selle koolitajale. Kodutöödega teevad osalejad kohapeal tööd ning saavad konkreetseid soovitusi, näpunäiteid, kuidas enda tööaja kasutamist efektiivsemaks muuta. Kodutöö saadetakse osalejatele enne koolitust kolm nädalat. Üks nädal on aega selle täitmiseks ning koolitajad vajavad kodutöid endale tagasi 1 nädal enne koolitust.

1-päevase mooduli hind 360€ (hinnale lisandub KM 20%)

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

<< tagasi koolitusprogrammi avalehele