Liidrite arenguprogramm III moodul

Liidrite arenguprogramm

III moodul: INIMESTE JUHTIMISE KUNST

Koolituse eesmärgid:
  • Osaleja oskab analüüsida enda töötaja teadmisi, oskusi, tõekspidamisi, väärtusi ja omadused ning teab, kuidas need mõjutavad üksteist ja inimese käitumist.
  • Osaleja teab, kuidas teadmised/oskused jaotuvad. Oskab töötaja puhul märgata, millised teadmised/oskused on tal olemas ning millised puudu. Oskab märgata, mida töötaja kompenseerib.
  • Osaleja oskab oma töötajaid mõjutada läbi tõekspidamiste ja väärtuste.
  • Osaleja mõistab enda töötajate isiksuseomadusi ning oskab lähtuvalt nendest teda suunata ja juhendada.
  • Osaleja oskab enda töötajaid motiveerida ning tunnustada.
  • Osaleja teadvustab iseenda kui eeskuju olulisust meeskonnas ning oskab luua toetavat töökeskkonda.

Teemad:

Koolituse baasmudeliks oleme valinud NLP-s väga efektiivselt kasutava neuroloogilised tasandid. Käesolev mudel annab reaalse „tööriista“, kuidas aru saada sellest, mis takistab töötajat tema rollis ja vajadusel ka arusaama, millisel tasandil ma saan liidrina sekkuda, et arendada ja mõjutada töötajat. Loogilised tasandid vaatavad inimest läbi erinevate tasandite. Oluliseks peame selle mudeli juures, et see on väga süsteemne mudel ja ka juba kõige pindmistel tasanditel on võimalik inimestele anda reaalseid oskusi, mida on võimalik koheselt kasutama hakata. Lisaks põhimudelile on planeeritud igal tasandil õpetada osalejatele veel lisamudeleid ja tehnikaid.

Teadmiste/oskuste tasandid

Mis vahe on teadmistel ja oskustel? Millised minu töötaja teadmised ja oskused toetavad ja millised piiravad teda täna? Milliseid uusi teadmisi/oskusi ta vajab, et enda töös edukam olla? Teadmiste ja oskuste jaotus ning kompensatsioonmehhanismide avastamine.

Tõekspidamiste/ väärtuste tasand

Mis on tõekspidamised ja mis väärtused ning millist tööd need inimese sees teevad? Toetavad ja piiravad tõekspidamised. Piiravate tõekspidamiste määratlemine ning nendest vabanemine või asendamine toetavamatega. Inimese väärtused ning mõjutamine väärtuste kaudu. Kui palju kattuvad inimese isiklikud ja organisatsiooni väärtused ja kuidas see mõjutab tema igapäevast tööd?

Metaprogrammid ehk isiksuseomadused

Millised omadused on minu töötajatel ning kuidas neid lähtuvalt nendest juhtida? Kuidas teha kindlaks konkreetsele rollile vajalikke omadusi ning leida inimest, kes nendele vastab?

Töötajate motiveerimine

Motivatsiooni olemus. Kus motivatsioon paikneb? Minu võimalused töötajate motiveerimiseks. Motivatsiooni ja väärtuste vahelised seosed. Kui motiveeriv on meie meeskonna süsteem tegelikult? Minu võimalused selle motiveerivamaks muutmisel, erinevad tehnikad ning nipid. Tunnustamise roll motiveerituse suurendamiseks. Mida arvestada ja tähele panna töötaja tunnustamise kontekstis?

Eeskuju tähtsus meeskonnas

Nipid ja viisid, kuidas mina saan olla meeskonnas eeskujuks. Vabaduse ja vastutuse roll motiveerimisel. Toetava töökeskkonna loomise alused (omavahelised suhted, tunnustamine, võim, kokkulepped, „piitsa ja prääniku“ vahekord jne.)

2-päevase mooduli hind 482€ (hinnale lisandub KM 20%)

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

<< tagasi koolitusprogrammi avalehele