Liidrite arenguprogramm II moodul

Liidrite arenguprogramm

II moodul: LIIDRI ROLL JA JUHTIMISSTIILID

Koolituse eesmärgid:
  • Osaleja mõistab iseenda rolli liidrina ning sellega kaasnevat vastutust.
  • Osaleja on teadlik erinevatest rollikonfliktidest liidrina.
  • Osaleja oskab ületada endas võimalikku rollikonflikti, mis võib tuleneda „liidriks kasvamisest“.
  • Osaleja teab erinevaid juhtimisstiile ja on leidnud endale sobivama.
  • Osaleja on kujundanud enda isikupärase rollitaju ning juhtimisstiili, mis võimaldaks olla oma meeskonna liider ja eeskuju.

Teemad:

Liidri roll ja võimalikud rollikonfliktid

Spetsialist või liider – erinevused mõtlemises ning erinevused käitumises. Liidri rollid ja rollikonfliktid uues olukorras. Milliseid rolle ma kannan ning milliseid vajab minu positsioon. Tööalaste rollide ning rahulolu seosed. Suhted kolleegidega ja alluvatega. Töötaja kaitsja, kliendi esindaja ja organisatsiooni saadiku dilemma.

Juhtimisstiilid

Kuidas liidri käitumine, imago, eeskuju ehk kokkuvõtlikult kujunenud/kujundatud juhtimisstiil mõjutavad meeskonda. Sobiva stiili valik. Millised on valikud erinevate juhtimisstiilide kasutamisel (autoritaarne ja demokraatlik stiil, protsessile-tulemusele suunatud stiil, jt) – millised on efektiivseimad minu isiksuse ja organisatsiooni vajaduste seisukohalt. Juhtimisstiilide ja organisatsiooni arenguetappide seosed. Juhtimisstiilide tugevused ja nõrkused. Suhtlemistasandid. Distants suhetes – mida, millal ja kui palju.

1-päevase mooduli hind 360€ (hinnale lisandub KM 20%)

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

<< tagasi koolitusprogrammi avalehele