Uudised

Liidri 5 käitumisjoont

Märts, mis on enamustele inimestele teada kui Hea Teeninduse Kuu, on nüüdseks läbi saanud,  selle aja jooksul on olnud võimalus tunnustada ning öelda/kirjutada häid sõnu teeninduses töötavatele inimestele. Reaalsus on aga see, et hea teenindaja taga seisab sageli üks juht/liider, kes samuti vajab tunnustust ning tänusõnu tehtud töö eest.

Käesolevas postituses toon välja viis käitumisjoont või omadust, mis iseloomustavad ühte liidrit:

1. Eeskujuks olemine
Liider on inimene, kes mitte üksnes ei räägi, kuidas on õige käituda, vaid teeb seda ise. Ta on elav eeskuju, kellele inimesed tahavad järgneda. Selle asemel, et iga päev oma meeskonnale rääkida, et klientidele peab naeratama või tegema lisamüüki, näitab ta seda suheldes nii klientide kui ka töötajatega. Liider ei räägi oma inimestele, et koosolekule tuleb jõuda õigel ajal, vaid on ise alati esimesena ning ettevalmistatult kohal. Ta mõistab, et kui talle ei meeldi mõni meeskonnas levinud käitumismuster, peab ta esimese asjana peeglisse vaatama ning esitama endale kriitilise küsimuse: „Kui palju ma ise selle vastu eksin?“

2. Soov õppida ja areneda
Liider tahab pidevalt saada paremaks ning seepärast leiab ta alati võimalusi ja aega õppida ning ennast täiendada. Liidril on uskumus, et inimene „ei saa kunagi valmis“ ning „iga situatsioon pakub võimalusi õppimiseks“. Ta teab, et oluline on enda kogemusi mõtestada ning nendest õppida. Liider esitab endale alati küsimusi, mis mul antud situatsioonis õnnestus, mis oleks võinud minna paremini ning mida ma pean järgmisel korral tegema teisiti, et tulemus oleks veelgi parem.  

3. Muudatuste algatamine
Liider ei oota, et keskkond tema ümber muutuks ning tema saaks kohaneda, pigem on ta ise muutuste agendiks.  Mõistes, et elu on pidevas liikumises ning oluline on teha asju uutmoodi ja paremini, saavutatakse efektiivsemaid tulemusi. Liidri jaoks on tavapärane enda mugavustsoonist välja astuda, sest ainult nii saame me areneda. Liidrile ei meeldi paigalseis ning stagnatsioon, sest nii läheb „igavaks“. Liidrit iseloomustab uudishimu. Ta ei pelga ka ebaõnnestumisi, sest need on loomulikud muudatustes ning kaasnevad sageli uudishimuga. Muudatuste tegemisel on ju tavaline, et me ei tea, kas muudatus on tulemuslik enne, kui me oleme selle ära teinud.

4. Eestvedamine ja vastutuse võtmine
Tänu eeskujuks olemisele liigub liider alati ees ning ootab, et inimesed talle järgneksid. Ta algatab muutusi ning võtab ka vastutust oma tegude eest. Tavaliselt liider ei lükka kedagi tagant, vaid loob enda meeskonnale aja ja ruumi, et inimesed võiksid talle järgneda. Ta on alati üks meeskonnast ning teeb asju ühiselt inimestega. Vastutuse võtmine tähendab ka seda, et ebaõnnestumise korral on liider meeskonna juures, tunnistab tehtud vigu,  püüdmata ennast tekkinud olukorras õigustada.

5. Vastutuse andmine
Liider oskab tegevusi delegeerida, andes igale meeskonnaliikmele ülesande, mis talle kõige paremini sobib või milles ta kõige tulemuslikum on. Lastes enda inimestel ise vabatahtlikult tööülesandeid võtta, tekib ka suurem vastutus tehtud töö eest ning inimene täidab võetud ülesannet kirega. Liider usaldab meeskonnaliikmeid ning tal ei ole tarvis neid pidevalt kontrollida. Seega liider annab vastutust, kuid samas nõuab ka tulemust. Tulemuste saavutamise korral on liider helde tunnustusega, tulemuste mittesaavutamise korral ootab vastutuse võtmist. Liider ei ütle sageli mida ja kuidas teha, vaid keskendub sellele, miks on vaja midagi teha ehk eesmärgile.

Postituse alguses mainisin, et ka liider vajab vahel tunnustust ja tänusõnu.
Teen ettepaneku, et aprill võiks Hea Teeninduse Kuu eeskujul olla Hea Liidri Kuu. Seega, kui Sinu juhil/liidril tööl või elus on kõik need viis käitumisjoont,  kutsun Sind üles teda tänama. Lisaks võiksime selle postituse kommentaarides tänada ning tunnustada enda häid juhte/liidreid nimepidi, nii saavad nad ka ise ning nende tuttavad ning lähedased sellest osa. Kindlasti võiks mainida ka, millise käitumisjoone või omaduse eest teda eriliselt tänad, siis on tagasiside konkreetsem, mis ühele liidrile kindlasti meeldib 😉

Kati Tikenberg, Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid koolitaja-konsultant.