Uudised

Kuidas olla innovaatiline?

„Innovatsioon saavutab oma jõu alles siis, kui see rahuldab ostjate vajadused“

– Stull, Myers & Scott

Inimesed ja organisatsioonid teevad igapäevaselt oma harjumuspäraseid tegevusi tavapärasel viisil, mille tulemusena saavutatakse juba seni saavutatud tulemusi. Olles oma rutiinis, ei suuda me sageli situatsioone kõrvalt vaadata ning esitada endale kriitilist küsimust: miks me teeme asju nii, nagu me teeme? Äkki õnnestuks meil saada veelgi paremaid tulemusi, muutes oma toimimist teistsuguseks, innovaatiliseks?!

Innovatsioon tähendab eesti keeles uuendust. Innovaatiliste toodete-teenuste all peetakse silmas millegi täiesti uuendusliku loomist või juba olemasolevale uue lähenemisnurga leidmist; millegi „ümbermõtlemist“, oluliselt parandatud teenuse, toote või protsessi loomist. Innovatsiooni eesmärk on olla turul konkurentsivõimeline.

Kas innovatsiooni on vaja innovatsiooni enda pärast?

Mõelgem korraks postituse alguses olevale tsitaadile. Mida sellega tahetakse öelda?  Kas innovatsiooni on mõtet luua innovatsiooni enda pärast, kui puuduvad kliendid, kes Teie uuenduslikke tooteid või teenuseid reaalselt ka tarbiksid? Ülo Vooglaid on öelnud, et innovatsioonis on äpardumise võimalusi tuhandeid, õnnestumise võimalusi vaid mõningaid. Innovatsiooni luues ärge unustage oma kliente ning mõelge sellele, kas see uus lahendus teeb inimeste elu tõepoolest kergemaks, mugavamaks, paremaks või on see nii ainult Teie enda arvates.

Kuidas olla innovaatiline?

Meie jaoks on innovatsioon mitte homne, vaid pigem ülehomne päev! See tähendab, et “maastikku”, kuhu innovatsioon luuakse, veel ei eksisteerigi – innovatsioon on sellise maastiku loomine ja sellele ehitamine. Kuidas seda saavutada?

Innovatsiooni takistavad kitsaskohad võivad olla väga erinevad organisatsiooniti. Tihti räägitakse just loovusest ja loovuse arendamisest kui vahendist innovatsiooni saavutamiseks. Kindel on see, et tuleb esitada kriitilisi küsimusi (küsige kõige kohta MIKS?) ja üritada vaadata end kõrvalt. Küsige endalt ka seda, mis on see uuendus, mis muudaks Teie olemasolevate või potentsiaalsete klientide elu mugavamaks, lihtsamaks, paremaks ning mõelge „kastist välja“!

Mis siis ikkagi takistab olemast innovaatiline?

Sissetallatud rada mööda käia on ju palju lihtsam, kui hakata läbi tihniku täiesti uues suunas minema. Inimesed mugavduvad ning igapäevasest harjumuspäraselt toimimisest saab eneselegi märkamatult reegel. Kriitiliste küsimuste küsimine ja enese kõrvalt vaatamine ei ole üldsegi mitte lihtne. Tihi on selleks vaja kedagi väljapoolt organisatsiooni, kes näeb asju värske pilguga!

Et muuta iseenda ja oma kollektiivi mõtlemist innovaatilisemaks võtke ühendust Aeternumi meeskonnaga!

Soovime Teile lennukaid ideid!