Uudised

Kreeta Arusaar: 7 põhjust, miks visualiseerimine õppimist toetab

 

Nagu kevadel ikka… Hing hakkab sügelema millegi uue ja põneva järele. Siis kui päike pilvede tagant oma kevadiselt soojasid kiiri näitas, hakkas Aeternum katsetama mõningatel koolitustel visualiseerimist. Toetudes nendele kogemustele ning teadatuntud tõdedele, panime kirja 7 põhjust, miks visualiseerimine õppijaid õppimisprotsessis toetab.

  1. 60% inimestest õpivad “vaadates”.

Õppijad võtavad koolitustel infot vastu erinevalt – kes kuulates, kes kogedes, kes vaadates. Pakutavate teadmiste vastu võtmine on seda tulemuslikum, mida enam on arvestatud konkreetse õppija eripära. Samas õpivad vaadates 60% inimesi. Neile on abiks juhendid, illustratsioonid, filmid, slaidid, graafikud, joonised, värvikoodid, olulisima väljakirjutamine jne.

  1. 50% meie ajust tegeleb visuaalse info töötlemisega.

Loomulikult suuresti seetõttu, et meie silmades on 70% inimese sensoorsetest retseptoritest, mis edastavad pidevalt ajule töötlemiseks informatsiooni.

  1. Meie ümber on on nii palju informatsiooni!

Me omandame igapäevaselt 5x rohkem infot, kui seda omandati näiteks aastal 1986. See on muidugi ilmselge, kas pole. Sümbolite, piltide ja graafikutega saame me teadmiste omandamise õppijatele lihtsamaks teha! Lisaks sellele aitab pilt edastada sõnumit oluliselt kiiremini kui tekst ning läbi sümbolite on pärast õpitut hõlpsam meenutada.

  1. Kogu õpitu on õppijatele koolituspäeva jooksul nähtav ja kättesaadav.

Visuaalne kokkuvõte koolitusest on kogu päeva seinal ning selleks, et paremini seoseid luua eelnevate ja järgnevate teemadega, on sealt hea vahepeal spikerdada. J

  1. Omandatud teadmistest/informatsioonist tekib süsteem.

Lühikestel koolitustel on sageli palju infot, mida oodatakse, et osalejad omandavad. Visuaalsel kokkuvõttel on informatsioon juba õppijate eest pandud süsteemi, mida on kerge omandada.

  1. Aitab eristada olulist.

Visuaalses kokkuvõttes on välja toodud kõige olulisem – märksõnad, punktid või sõnumid. See aitab tuletada meelde ka ülejäänud informatsiooni, mida sealjuures käsitleti ning toetab teadmiste omandamist.

  1. Spikker pärast koolitust.

Nagu me teame, siis pärast koolitust õpitu omandamine alles algab. Pannes kokkuvõtte visuaalsest koolitusest õppijatele nähtavale kohale, tuletab see õpitut meelde ning aitab seda osalejate seas “elus hoida”.