Koolitused

Läbirääkimised

10. veebruar 2016 Avatud koolitus: “Praktiline müügipsühholoogia”

Tänapäeva konkurentsitingimustes on teadlikkus müügipsühholoogiast olulise kaaluga. Konkurents turul nõuab igalt müügiinimeselt professionaalseid oskusi. Klientidel on erinevad ootused, muutuvad olud ja otsustajate isikupära nõuavad müügiinimestelt paindlikkust, erioskusi juhtimaks müüki soovitud lõpptulemusteni. Koolitus annab tervikliku ülevaate müügiinimestele vajalikest teadmistest ja oskustest ning võimaluse nende harjutamiseks rollimängude käigus. Koolitus viiakse läbi kahe konsultant-koolitaja eestvedamisel. Kellele koolitus on […]

0 comments
Aja planeerimine

Ajaplaneerimine

Mõned inimesed meie kõrval jõuavad teha enam, kui teised. Koolituse käigus vaatame…

0 comments
E-koolitus: inimeste mõjutamine

E-koolitus: Inimeste mõjutamine läbi isikuomaduste

Mõjutamise teema on oluline…

0 comments
E-koolitus: kuidas panna kliendid ostma

E-koolitus: Kuidas panna kliendid ostma?

Käesolev lühikoolitus on suunatud…

0 comments
E-koolitus: motivatsioon

E-koolitus: Motivatsiooni “nuppude” avastamine

Tänasel päeval ja turusituatsioonis on…

0 comments
E-koolitus: teenindaja kui juht

E-koolitus: Teenindaja kui juht

Kui tihti me sellele mõtleme, et tegelikult…

0 comments
Energia vs sünergia

Energia vs sünergia?!

Efektiivse inimese, meeskonna, organisatsiooni kirjeldamiseks on hea kasutada energia tunnust. Märkamatult saadab see meid…

0 comments
Kehtestamine

Enesekehtestamine

Kindlasti olete sattunud olukorda, kus tuleb end nõu ja jõuga maksma panna…

0 comments
Innovatsioon

Innovatsiooni koolitus

Inimesed ja organisatsioonid teevad igapäevaselt oma harjumuspäraseid tegevusi tavapärasel viisil…

0 comments
koolituskalender

Liidrite arenguprogramm

Juhtimine on kunst, mis ühest küljest omab kindlaid mängureegleid…

0 comments
Meeskonnatöö

Meeskonnatöö treening

Iga organisatsiooni liikmed teevad omavahel meeskonnatööd. Vajadus meeskonnatöö edendamise järele võib tekkida…

0 comments
Mentor

Mentorlus ja juhendamine

21. sajandi eripäraks on muutumine üha enam teadmuspõhiseks majanduseks, kus teadmuse…

0 comments
Motivatsioon

Motivatsioon

Oskus ennast juhtida, motiveerida, on kunst ja ühest küljest sisaldab mitmeid tuntud…

0 comments
Müük

Müügitreeningud

MÜÜK – sõna mis paljusid ehmatab, mitmed jätab ükskõikseks ja mõnele meeldib. Tihtipeale…

0 comments
Personal

Personalivalik

Iga organisatsiooni kõige kallimaks ressursiks on inimressurss. Seda nii finantsiliselt, kui ka…

0 comments
Rahulolu- ja hetkeolukorra uuringud

Rahulolu- ja hetkeolukorra uuringud

Hindame teie töötajate rahulolu ja/või rahulolematust…

0 comments
Stress

Stressijuhtimine

Pingetega toimetulek on tänasel päeval kiire elu- ja töötempo tõttu eriti aktuaalne…

0 comments
Suhtlemine

Suhtlemistreeningud

Oma teadete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutavad inimesed tavaliselt verbaalseid…

0 comments
Teenindaja kui juht

Teenindaja kui juht!

Kliendikesksus – enamus teenidusettevõtteid räägib sellest ja peab seda oluliseks. Miks teenindus vaatamata…

0 comments
Koolitus - Teenindaja.ee

Teenindaja.ee

Praktilisi nõuandeid hea teeninduse ja selle juhtimise kohta. Toetamaks teeninduskultuuri…

0 comments
Teenindusjuhtimine

Teenindusjuhtimine

Teenindusjuht on oluliseks lüliks ettevõtte üldiste eesmärkide elluviimisel, seega on oluline oskus näha…

0 comments
Koolitus - testostlus

Testostlus

Koostöös meie partner Dive Eesti OÜ-ga pakume terviklikku lahendust Teie ettevõtte…

0 comments