Uudised

Arvamus: Kirev elu tööjõuturul

 

image

Kui Steve Jobs täna kandideeriks Apple korporatsioonis tööle, siis tõenäoliselt ta ei saaks isegi mitte vestlusele. Miks?

Vastus on lihtne: kriteeriumid tööle saamiseks on piisavalt raskendatud talentide jaoks, tööle saamiseks peab olema liialt kogemust ja praktikat seljataga koos tugeva teoreetilise baasiga.

Hiljuti oli aktuaalne lugu, kus üks edukas ettevõtja võttis oma meeskonda tööle Andrese. Andrese CV oli laitmatu, lõpetanud bakalaureuse Tallinna Tehnikaülikoolis, samuti spetsialiseerunud edasi ning lõpetamas magistrikraadi. Andres oli olnud tubli õpilane, teda kiideti, oli ära teinud kõik praktikad ja käinud igal suvel tööl oma isa firmas metallitöökojas. Andres kandideeris tööle oma õpitud eriala järgi – turundajaks. Ta sai selle koha tänu oma CV-le, kuid 3 kuu möödudes ta vallandati. Milles oli põhjus? Andres vallandati mitmel põhjusel – visiooni puudus, ei kandnud edasi ettevõtte mentaliteeti, ei olnud hingega tööl.

 

Kuidas siis käituda?

Tegelikult on vastus psühholoogias, mitte paberis. Paber ei tee tööd, paber ei anna teadmisi, vaid seda teeb varasem praktika ja ellusuhtumine. Aga kuidas teha praktikat, kui pole paberit, kogemust? Suletud ring. Ma ei väida seda, et hariduse hankimine ei ole prioriteetne, on küll, eriti tähtis on veel edasiareng, koolitused, juurde õppimine, enese arendamine.

  1. Kandideerijal peab olema huvi ettevõtte vastu kuhu ta tööle pürgib.

Puhtalt huvi kandideeritava töö vastu ning pühendumus ning teadlikkus määravad juba palju. See aitab edasi kanda ettevõtte mentaliteeti, aitab kaasa nägemusele ettevõttest 4-5 aasta jooksul.

  1. Mille jättis kandideeritav CVsse kirjutamata?

Kus ta on käinud tööl noorena? Mida teinud? Ehk on ta aidanud mõnel tuttaval disainida jõuludeks vanematele postkaarti või töötanud ehitajana, kuid ei kirjutanud seda põhjusega CVsse? Kandideeritava varasem kogemus, olgu see kasvõi kudumine, räägib inimesest ja ta huvidest palju. Metallitöökoja töötaja, kes õhtuti pärast tööd luges turundusartikleid ja elas kaasa igapäevastele reklaami arengutele ning põhimõtetele on autori arvates igati parem kandidaat, kui turundusdiplomiga töötaja, kes isegi ei huvitu antud erialast.

  1. Küsi mõni naeruväärselt tobe küsimus, mis ajendab kandideerijat fantaasiale.

Mida teeksid zombide rünnaku korral? See näitab koheselt kuidas inimene reageerib, kas omab fantaasiat, kuidas ta tegelikult käitub? Millised on ta väärtused?

 

Järjekordselt jõuame väärtusteni. Tegelikult on inimese väärtused need, mis teevad heast töötajast parima töötaja. Väärtuste mitte kokkulangemisel ei saa öelda, kas inimene sobib tööle või ei sobi. Paber või CV ei näita seda, mistõttu ei tohiks teha esmast valikut CV-le toetudes või kõrvaldades inimese vestluselt kesise praktika või õpikogemuste tõttu. Võimalus tuleb anda kõigile. Juurde õpitud oskused ja teadmised peaksid rakenduma kindlasti, kuid mitte “esimeses ringis” töötaja valikul.