Uudised

Katrin Sõlg: Töötutele suunatud koolitused, kas need aitavad saada taas tööjõuturule?

Katrin-portree

Tänasel päeval on uuesti tööle asumine paljuski seotud ka tööotsija enda poolt siira sooviga. Mõnikord on takistuseks ka lihtne eneseväljendus ning oskamatus väljendada seda, mida ma tegelikult soovin. Mis on minu kutsumus ja mis valdkonnas ma olen tõeliselt hea? Mul õnnestus olla kaasvaatleja/osaleja Eesti Töötukassa poolt ellu kutsustud Tööklubis, mis tõi kokku inimesi, kes olid töötuna registreeritud ja kes valmistusid sisenema uuesti tööjõuturule.

Taust tööotsijatel on täiesti erinev. Mõnel tööotsijal on hästi toetavad praktilised oskused ja vastupidiselt tullakse ka koolipingist. On noori emasid ja pikalt ühel ametikohal töötanud inimesi. Ka oma äri juhtinud inimesed on ühel päeval saatuse tahtel taas ennast leidmas olukorras, kus on vaja uuesti alustada. Tööklubi eesmärk on valmistada osalejat ette tööotsimiseks ja tööeluks, anda ülevaade tööturuolukorrast ja töövõimalustest juhendatud klubilise tegevuse vormis. Tööklubis osalemine võimaldab jagada kogemusi ja saada tuge samas olukorras olijatelt ning juhendajalt. Tööklubi toimub sessioonidena. Näiteks, tullakse kokku kord või kaks nädalas, 3-4 h. Koos käiakse 10 korda ning osalejaid on maksimaalselt 14. Tööklubis võivad osaleda kõik inimesed, kelle töölesaamine eeldab tööotsimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamist, tööotsingute juhendamist ning tööeluks ettevalmistamist.

Millega tegeletakse tööklubis?

Keerulisem on neil, kes veel ei tea, mida nad soovivad. Palju on huvitavaid õpiteemasid, millega tegeleda. Enda jaoks prioriteetide seadmine on vahel keerukas. Tuleviku eesmärkide seadmine ja kuidas neid tegelikult saavutada. Et seltskonnast veelgi paremat pilti saada, toon ühe drastilise näite. Kui soovitud eriala on näiteks seotud pedagoogi ametiga, õpingud kestavad ja praktilise tööklubi harjutuse käigus on vaja kirjeldada endast lähtuvalt Sinule olulisi väärtusi, siis paber lihtsalt laual jääbki tühjaks. Grupitöö käigus oleme lõpuks saanud osalejalt tõesti kaks mõtet, ühiselt teda toetades ja arutledes. Mõtisklesin siinkohal endamisi…Mis hakkab toimuma meie tuleviku koolides? Harjutuse järgselt tundsin nõutust/kurbust. Hiljem me saime oma grupis tagasisidet, et ta siiski asub bensiinijaama teenindajaks, sealt edasi ta saab ehk mõelda ja jõuda arusaamiseni, et äkki valitud eriala ei olegi tema tegelik kutsumus.

Osalejatel on meeletu tahe ja entusiasm.

Grupis oli ka neid, kelle silmad särasid ja kes teadsid üsna täpselt, mida nad tegema hakkavad. Ühel grupiliikmel oli olnud intervjuu võimaliku tööandjaga, kes otsis praktilise kogemusega IT-valdkonna süsteemi testijat/vealeidjat. Tal tegelikult puudus valdkonnapõhine diplom. Varasemalt oli ta soovitud erialal töötanud ja tema enda sisemine hoiak ja teadlikkus viisid teda lõpuks sihile. Ta teatas meile intervjuu järgselt, et sai soovitud töö, kuid osales klubis lõpuni, kuigi ta seal poleks pidanud enam käima. Lisaks oli klubis ka mitmeid, kelle otsingud olid jõudnud sinnamaale, et nad said alustada parktikaga võimaliku tööandja juures. Tööandjale teadupärast makstakse ka Eesti Töötukassa poolt juhendamistasu, maksimaalselt 4 kuud. Lisaks oli ka neid, kes olid kirjutamas äriplaani ja uurisid toetuste kohta. Kaks inimest oli ka venekeelse taustaga ning nende keeletase oli hea ja nad sulandusid seltskonda suurepäraselt. Ka nende isikuomadused ja eluhoiakud olid toetavad. Abitust ei paistnud nende puhul üldse, pigem olid nad teisi innustavad ja andsid koguaeg teada uutest pakkumistest tööturul. Moodustati ka Tööklubi kommuun info jagamise ja saamise eesmärgil.

Kindlasti vajab erilist tunnustamist klubi juhendaja tegevus, kes on valmis arvestama iga liikme eripära ja taustaga. Kõik praktilised harjutused ja ülesanded olid üles ehitatud selliselt, et iga osaleja individuaalsus ja isikupära saaks avalduda. Anti edasi praktilist ja juriidilist nõu, kaasati ka oma ala spetsialiste sh. juriste ning külastati potentsiaalseid edukaid tööandjaid ühiselt. Tööklubi tervikuna oli inspireeriv ja valdavalt psühholoogilist tuge pakkuv. Ka inimesed, kes osalesid, olid tänulikud ja valmis edasi minema oma tööalaste otsingutega. Edu ja tahet neile soovides!