Uudised

Juhtimise ABC: kuidas teenindajaid motiveerida?

Kahtlemata tahate juhina, et Teie teenindajad teeksid oma tööd hästi, aga kas olete omalt poolt teinud kõik selleks, et neid piisavalt motiveerida?

Töötajate motiveerimiseks ei ole kindlat valemit, mis igas olukorras ja iga töötajaga suurepäraselt toimiks. Teenindajad ise kurdavad tihti, et palk on väike ja nii väikse palga eest polegi mõtet nahast välja pugeda. Ometi pole palgatõus lahendus motivatsioonipuudusele, sest raha kui motivaatori mõju on lühiajaline ja uuringute tulemused näitavad, et ülemakstud töötajate motivatsioon hoopis langeb aja möödudes.

Mida Te siis saate juhina teha teenindajate motiveerimiseks?

I Muutke teenindajate suhtumist töösse

  • Kõrgem staatus on suurepäraseks motivaatoriks. Millised on Teie teenindajate ametinimetused? „Müügikonsultant“ nimesildil kõlab tunduvalt paremini kui lihtsalt „müüja“ või „teenindaja“. Inimestele meeldivad kõlavad ametinimetused, mida ei pea häbenema (kuigi töö on sisult ikkagi sama!).
  • Kas väärtustate oma teenindajate staaži? Kindlasti peaksite seda mingil viisil tegema. Variante on erinevaid – võite maksta staažikatele teenindajatele rohkem palka, tähistada nende X arvu aastate täitumist organisatsioonis jmt. Staaži motivatsioonisüsteemi olemasolu motiveerib ka uusi teenindajaid, kes näevad, et töötajaid väärtustatakse selles organisatsioonis ka pikemas perspektiivis.
  • Kui palju Te oma teenindajaid usaldate? Ärge kohelge täiskasvanuid lastena. Inimesi motiveerib vastutus. Vastustust saab aga tunda siis, kui on võimalik ise otsustada (kui otsustate teenindajate eest ise, siis on see Teie vastutus – kui kaasate nad otsustamisesse, on see ka nende vastutus). Kui Teie teenindajad tajuvad, et usaldate neid piisavalt (ka keerulisemate ülesannete ja küsimustega), mõjub see neile inspireerivalt.

II Tunnustage ja kiitke oma teenindajaid

  • Tunnustamise all ei pea me silmas ainult rahalist preemiat – kiitke oma teenindajaid igapäevaselt. Ärge märgake ainult seda, kui midagi tehakse halvasti või midagi jääb tegemata, märgake ka seda, kui midagi tehakse hästi, kui ollakse edukad oma igapäevaste ülesannete täitmisel.
  • Andke oma teenindajatele põhjuseid, mille üle võib auga uhkust tunda. Põhjused võivad olla aktuaalsed (näiteks teie osakonnal on parimad müügitulemused), aga ka spetsiaalselt motivatsiooni tõstmiseks mõeldud (näiteks tuleb kaupluse juhataja ja teatab teenindajatele uhkelt, et külastas erinevaid teenindussaale ja mitte ükski nendest polnud nii puhas kui meie oma). Vältida tuleks loomulikult banaalsusi – põhjused peavad olema usutavad.

III Looge kollektiivis head suhted

  • Inimesi motiveerivad head suhted. Keegi meist ei ole masin, mis lülitab emotsioonid tööpäevaks välja. Võimalusel korralda oma teenindajatele tööväliseid üritusi ja koosviibimisi, mis kollektiivi omavahel lähendavad, et neil oleks ka tööd tehes hea koos viibida.

Millised on teie kogemused töötajate motiveerimisel?

Pilt: amante_gatuno