Uudised

Esinesime Koolitustrefil 2012

üle 40 koolituse, üle 40 lahenduse!

Teisipäeval, 14. veebruaril toimus Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses konverents KOOLITUSTREFF 2012.

Meie koolitajad Signe Valsberg ja Karneliia Press tegid ettekande teemal:

Profiili koostamine isikuomadustest lähtuvalt, et leida õigele ametikohale õige inimene

Meil on väga palju erinevaid ametikohti. Ja väga palju erinevaid inimesi, kes võiks nendel ametikohtadel töötada. Miks on nii, et kaks sarnase  haridusega, samas eas ja samast soost inimest ei saa ühel ja samal ametikohal ühesugust rahulolu? Kuivõrd tugevat rolli mängivad meie  isiksuseomadused tööst rahulolu saamisel?  Miks on nii, et ühele inimesele sobib „see“ ametikoht enam, kui teisele? Anname oma ettekandes „retsepte“, kuidas profileerida inimest tema isikuomadustest sõltuvalt nii sise-, kui ka väliskonkursi puhul, et leida õige inimene õigele kohale.

Aeternumi koolitajad Signe Valsberg ja Kati Kreis tegid ettekande teemal:

Juhi võimalused müüva teeninduse arendamiseks!

Paljud organisatsioonid on käesolevas majandussituatsioonis ja konkurentsitingimuses hakanud pöörama tähelepanu sellele, kuidas teenindus rohkem müüma panna. On väga vajalik, et iga teenindaja/müüja mõistaks lisamüügi olulisust. Tihti ei astu teenindav personal välja mugavustsoonist või siis puudub lihtsalt harjumus teha teenindusest midagi enamat. Käesoleva lühiseminari eesmärk on anda nõu, kuidas juhtidena luua tingimusi, et areneksid organisatsiooni teenindajate hoiakud. Ja kuidas avastada ja muuta piiravaid uskumusi, mis ei lase meie teenindajatel efektiivsemalt müüa ja olla väärikas „visiitkaart“. Neile tuleb anda võimalus kujundada enda tööks vajalikke teadmiseid, oskuseid ja väärtuseid. Kuidas seda aga teha…?

Koolitustrefist näeb pilte meie Facebooki kodulehel!

Esitlusmaterjalid leiate siit!

Aitäh kõigile, kes meid kuulama-vaatama tulid.