Teenindaja.ee blogi

  • Teenindaja.ee alustab!

    Kas teadsite, et 7 klienti 10-st loobuvad Teid külastamast, sest nad kogesid halba teenindust? Miks kliendid lahkuvad? 9% kolivad, muud põhjused 9% eelistavad mõnd konkurenti 14% ei ole rahul tootega 68% on kogenud ükskõikset või halba suhtumist teenindava personali poolt* Kas olete sellise statistikaga rahul? Meie Aeternum Koolitus & Konsultatsioonidest igatahes ei ole ning seepärast lõimegi „Teenindaja.ee“, mille abil plaanime olukorda parandada! Teenindus ümbritseb meid igapäevaselt ...