Uudised

Arenguprogramm: Teekond ideaalseks töötajaks

Arenguprogrammi eesmärk on anda osalejatele mitmekülgseid teadmisi ja oskusi ning hoiakuid, mis võimaldavad neil edukamalt naasta või siseneda tööturule. Arenguprogramm koosneb viiest moodulist ning see on üles ehitatud viisil, mis võimaldab kõiki mooduleid ka eraldi võtta, see tähendab, et järgmise mooduli eelduseks ei ole eelmise läbimine. Loomulikult on tervikliku pildi nägemiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks soovitatav läbida kõik moodulid nende toimumise järjekorras.

Sihtgrupiks kõik klienditeeninduse ja müügiga kokkupuutuvad inimesed, läbirääkimisi pidavad teenindajad, müügikonsultandid, nõustajad, telefonimüüjad, töötud, kes soovivad naasta või esmakordselt siseneda tööturule.

Koolitus on kombineeritud erinevatest täiskasvanu õppe meetoditest: teoreetiline teemakäsitlus, harjutused minigruppides, grupiarutelud, ajurünnakud, juhtumianalüüs, eneseanalüüs jne. Teoreetiline osa on üles ehitatud lähtuvalt NLP-st (neurolingvistilisest programmeerimisest), mis on üks psühholoogia rakendusharu, mis vaatab inimeste mõtlemist, kõnelemist ning iseenda ja teiste mõjutamist läbi iseenda mõttemustrite ja keelelise eneseväljenduse muutmise. Tegu on kiireid tulemusi andva meetodiga, mille põhiküsimuseks on, kuidas edasi? NLP õpetab erinevaid mudeleid, kuidas olla senisest edukam tööturul, iseenda juhtimises, teistega suhtlemisel jne.

KOOLITUSE TOIMUMISE AEG JA KOHT:

Koolituspäevade ajakava

9.45-10.00 kogunemine ja hommikukohv
10.00-11.30 koolituse I sessioon
11.30-11.45  kohvipaus
11.45-13.00 koolituse II sessioon
13.00-14.00 lõuna
14.00-15.30 koolituse III sessioon
15.30-15.45 kohvipaus
15.45-17.00 koolituse IV sessioon ja koolituspäeva kokkuvõte
Koolitused toimuvad Hotell Euroopa, Paadi 5 Tallinn

KOOLITUSE HIND:

Ühe mooduli hind alates 249€ (hinnale lisandub KM 20%)
Koolituse hind sisaldab: koolitusmooduli läbiviimist professionaalse koolitaja eestvedamisel, õppematerjale, tunnistust, lõunasööki ja kohvipause.

Registreeri koolitusele!

kersti@aeternum.ee või telefonil 56 266 334

Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonid OÜ on Eesti Töötukassa kinnitatud koolituskaardi partner.