Uudised

4 viga, mida juhina teeme, miks töötaja ei võta vastutust

MIKS MU TÖÖTAJAD EI VÕTA VASTUTUST JA EI SUUDA ISE OTUSTADA?
Viimasel ajal puutuvad organisatsioonid üha enam kokku muudatustega, mis tänapäeva konkurentsitingimustes panevad pingutama organisatsioonikultuuri nimel, mis eristuks teistest omataolistest. Me soovime, et töötajad vastutaksid, teeksid oma tööd pühendumusega, võtaksid vastu organisatsiooni eesmärke toetavaid otsuseid, pingutaksid heade tulemuste nimel ja kõike seda võimalikult iseseisvalt. Eesmärgiks ikka ettevõtte efektiivsuse suurendamine.  
Kuid sageli põrkume kokku sellega, et töötajad ei võta vastutust ega suuda iseseisvalt võtta vastu otsuseid. Oodatakse konkreetseid tööjuhiseid ja lahendusi ülevalt poolt. Tuleb tuttav ette? Miks paljud töötajad ei taha võtta vastutust, kuigi kogu maailm sinna liigub?
Töökultuuri ümberkujundamisel on palju erinevaid tahke, kuid sageli unustame ära need kõige olulisemad neli komponenti, mis tagavad muudatusteks edu.

1. ME POLE RÄÄKINUD ÜHISTEST EESMÄRKIDEST  NING IGAÜHE ROLLIST NENDE ELLU VIIMISEL
Ühistele eesmärkidele tähelepanu pööramine ning iga töötaja rolli mõtestamine tundub sageli üsna iseenesest mõistetav tegevus mida me niigi teeme. Kuid kas ikka teeme?
Töötajad peavad olema informeeritud, millised on organisatsiooni eesmärgid, kuidas neid saavutatakse ning miks on need organisatsioonile tervikuna olulised.
Inimesed tahavad teha tööd, mis loob väärtust. Näidates töötajatele, millist väärtust ta organisatsioonile lisab, soovib ta ise areneda. Vahel tundub see meile iseenesest mõistetav, kuid tegelikult on juhi vastutus, et info oleks jagatud ning edastatud sõnum on õigesti mõistetud ja tõlgendatud.
Info puudumisel ei teadvusta töötajad enda vastutuse suurust organisatsioonis.

2. ME JÄTAME INIMESTE ARENDAMISE TÄHELEPANUTA
Tehnoloogia kiire areng ning keskkond, mis on pidevas muutumises, avaldavad organisatsioonidele survet pidevaks kasvamiseks. Paraku kasvamine ei õnnestu, kui juht ei motiveeri töötajaid arenema.
Oluline on võimaldada töötajatele ligipääs koolitustele ja tööga seotud õppimisele.
Sageli inimesed mõistavad, milline on nende roll väärtuse loomisel ettevõttes tervikuna, kuid neil puuduvad oskused, kuidas sellele rollile vastata.
Uute teadmiste ja oskuste omandamine annab võimaluse luua uusi ideid, tõsta töö kvaliteeti ja arendada töötajate loovust. Mõistes enda rolli eesmärkide saavutamisel võetakse enam vastutust ja ollakse rahulolevamad.

3. ME EI VÕIMALDA TÖÖTAJATEL TEGELIKULT ISE OTSUSTADA
Ühest küljest ootame, et töötajad võtaksid ise vastu otsuseid. Teisest küljest, kas me päriselt neile seda võimaldame?
Inimeste iseseisvust kasvatab vabadus langetada ise oma töö jaoks olulisi otsuseid, vajaduseta küsida luba teistelt organisatsiooni liikmetelt.
Lisaks on oluline oma inimestele teada anda, millises ulatuses neilt otsustamist oodatakse ning millest lähtuvalt neid otsuseid vastu võtma peaks. Kui juht pole sellest kunagi rääkinud ega kokku leppinud, ei tasu oodata, et  meeskond iseseisvalt otsustama hakkab.

4. ME EI AKPSEPTEERI TÖÖTAJATE EKSIMUSI 
Nüüd tekib küsimus- kui anname oma inimestele võimaluse iseseisvalt otsustada, siis kui tihti me tegelikult neid otsuseid aktsepteerime?
Julgen öelda, et see on kõige sagedasem viga, mida tehakse. Antakse töötajatele teada, et nemad vastutavad, kuid kui midagi läheb teisiti, kui meile õige tundub, järgneb sellele karistus. Verbaalne karistus on samuti karistus.
Oluline on jääda tagasiside andmisel hinnanguvabaks ning arutleda koos töötajaga, mida järgmine kord teisiti teha, et tehtud otsused oleksid kooskõlas organisatsiooni eesmärkide saavutamisega.

Vastutamis- ja otsustamisvabaduse andmine töötajatele suurendab nende pühendumist ning tõstab nii individuaalset kui organisatsiooni töösooritust. Seetõttu on oluline tagada keskkond ja struktuur, milles töötajad tunneksid end vastutuse võtmisel ja otsustamisel turvaliselt.
Läbi väljatoodud nelja komponendi on võimalik edukalt töötajate turvatunnet tõsta. Nii realiseerivad inimesed tõenäolisemalt oma sisemist motivatsiooni ning tahavad ise rohkem saavutada. See omakorda loob pinnase pühendunud meeskonna kasvamiseks.

Jõudu üheskoos, kogu meeskonnaga, kasvamisel ja õppimisel!
Kreeta Arusaar, Aeternum koolitaja-konsultant